Yatırım Teşvik Belgesi Alınması

Yatırım Teşvik Belgesi Alınması

Yatırım Teşvik Belgesi nedir?
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye’deki yatırımların artırılmasına yönelik olarak verdiği teşvik kararı belgesidir. İllere göre değişmekle birlikte 500.000TL üzeri yatırımlar için geçerli olan bu desteklerin kullanılabilmesi için şirketlerin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi alması gerekmektedir.
Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?
Yatırım teşvik belgesi almak için Bakanlığın belirlemiş olduğu mevzuata uygun olarak dosyaların hazırlanması ve Bakanlığın ilgili birimine şekil ve şartlar doğrultusunda internet üzerinden sunulması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Yatırım ile ilgili proforma faturalar ve makine teknik özellikleri, yatırım teşvik belgesi başvuru formu, ÇED yazısı, oda kayıt belgeleri, ticaret sicil belgesi, taahhütnameler, OSB’de yer alıyorsa aktif olduğuna dair belge, e-tuys yetkilendirmeleri, imza sirküleri, yatırım yeri tapusu, kira kontratı, proje tanıtımı, e-imza, KEP adresi  ve ilgili diğer belgeler yatırım teşvik belgesinin alınabilmesi için gerekliliklerdir.

Yeni teşvik sistemi 4 ana başlık altında işlemektedir.
1-      Genel Teşvik Uygulamaları
2-      Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3-      Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
4-      Stratejik Yatırımların Teşviki

Yatırım teşvik bölgeleri neye göre ayrılmıştır?
Yatırım teşvik mevzuatında her ilin yatırım ihtiyacına göre ve geri kalmış illerin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla teşvik bölgelerine ayrılmıştır. Buna göre yatırım teşvik belgesi alınmasında yatırımın yapılacağı il ve yatırımın faaliyet alanı çok önemli olmaktadır.

Yatırım Teşvik belgesi ile ne tür destekler alınabilir?
1-KDV istisnası. Makine ve teçhizat alımlarında KDV ödemeden alım yapabilme
2-Gümrük vergisi istisnası, ithal edilecek makineler için gümrük vergisi demeden alım yapabilme

3-Kurumlar vergi indirimi. Yatırıma katkı oranı %30’luk bölümün %70’lik kurumlar vergisinden muafiyet sağlayabilme gibi belge ve yatırım yerine göre değişiklik göstermektedir

4- Sigorta primi işveren hissesi desteği. Yatırım sonucunda istihdam edilecek personelin 6 yıl boyunca asgari ücrete denk gelen bölümünün desteklenmesi

5- Yatırım yeri tahsisi. Yatırım yeri için uygun bir alan var ise maliye bakanlığından gerekli izinlerin alınması durumunda yer tahsisi yapılabilmesi

6- Faiz desteği Yapılacak sabit yatırımın %70’lik bir bölümünün 1 yıldan uzun vadeli olarak kredilendirilmesi durumunda TL’de 5 puan, Dövizde 2 puan katkı sağlanabilmesi

Yatırım teşvik belgesi alınarak yapılan yatırımlarda yatırım tutarının %70 oranlarına kadar destek alınabilmektedir. Bu destek hibe olarak değil, yatırımcının ödeyeceği vergilerden yapılan indirimler şeklinde gerçekleşmektedir.

Yukarda bahsedilen destekler yatırımın türüne, konusuna ve büyüklüğüne, yapılacağı yere göre farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bu yazıda yer alan destek başlıkları örnek olarak verilmiştir. Geçerli mevzuat değişikliği olmuş olabilir, yatırım öncesinde mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.

Şirketlerin daha karlı bir yatırım yapmasını sağlayan bu belgenin hazırlanması, sunulması, takip edilmesi ve kapatılması aşamalarını profesyonelce yönetiyoruz.

Call Now Button
×

Merhaba

Müşteri temsilcimizin biriyle whatsapp bağlantısı kurmak için üzerine tıklayınız veya bize [email protected] adresinden eposta ile ulaşabilirsiniz.

× Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?