KOSGEB Girişimcilik Desteği Projesi Hazırlanması ve Yönetimi

KOSGEB Nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan KOSGEB, 12 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kurulmuş İllerde İl Müdürlükleri vasıtasıyla KOBİ’lere destek vermektedir.

Girişimcilik nedir?

Kar elde etmek için bir iş fikrini hayata geçirmek için kaynakları ve organizasyonu oluşturarak, risk alarak iş açma durumuna girişimcilik diyebiliriz. Girişimcilik yapan kişiye girişimci olarak adlandırıyoruz.

KOSGEB Girişimcilik Desteğinin Amacı Nedir?

Desteğin amacı Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin sayısının artırılmasıdır.
KOSGEB girişimcilik desteği kapsamında Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik olarak iki farklı başlık altında destekleme sağlamaktadır.

Desteklerden yararlanabilmek için ön koşullar nelerdir?

Girişimcilik desteği şartları
 • Girişimcinin hali hazırda şahıs işletmesinin veya iş kuracağı alanda şirket ortaklığının olmaması (En erken 3 yıl öncesinden işletmesini kapatmış olması)
 • Geleneksel /İleri Girişimcilik sertifikasına sahip olmak
 • İşini sertifikayı aldıktan en az bir gün sonra kurmak
 • KOSGEB’in desteklediği alanlarda iş kurmak
 • İş kuracağı alanda iş deneyiminin ve/veya eğitiminin olması
 • Kuracağı iş için belirli bir sermayeye sahip olması
 • Kurulacak işin Türkiye’de olması
 • İlgili oda kaydının olması
 • Mali kaydının ve yoklamasının yapılmış olması
 • Herhangi bir yerde işletme kurulduktan sonra destek boyunca SGK’lı olarak(4A-4C) herhangi bir yerde çalışmıyor olunması
 • İş yeri açtıktan son 1 yılı geçirmemek
 • Önceden girişimcilik desteği kullanmamış olmak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Engelli olmak durumda çalışabilir statüde olmak
 • Kuruluş sırasında girişimcinin %50 ve üstü ortaklık yapısına sahip olması

NACE kodu nedir, girişimci için önemi nedir?

Kurulacak her işletme faaliyet konusuna göre bir meslek kodu almaktadır. Bu Avrupa Birliğinde kullanılan meslek kodlarıdır, bundan dolayı açılımı “Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne” kısa adı NACE olan kod sistemi kullanılmaktadır.Girişimci açısından önemi işletmenin KOSGEB desteklerinden yararlanıp yararlanamayacağı, yararlanacaksa geleneksel girişimcilik mi yoksa ileri girişimcilik destek kapsamına girmesi bu koda göre yapılmaktadır. Bunun yanın sıra ileri girişimcilikte teknoloji seviye düşük-orta ve yüksek olup olması 100.000TL, 200.000TL veya 300.000TL demirbaş desteği alıp alamayacağı yine bu koda göre değişmektedir. Kurulmuş bir işletmenin NACE kodunu en basit olarak Vergi Levhasından kontrol edebiliriz.

KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB’in tanıdığı bir girişimcilik eğitimini belgeleyen, işletmesini kuran girişimciler veya İŞGEM çatısı altında yer alan işletmeler destekten yararlanabilmektedir.

KOSGEB’te hangi alanlar desteklenir?

Girişimcilik desteğinde eğitim, eğlence, sağlık, tütün sektörü ve emlakçılar, galericiler, mali müşavirler, gümrük müşavirleri, avukatlar dışında hemen hemen tüm iş alanları desteklenmektedir. Detaylı olarak araştırmak ve KOSGEB’in desteklediği alanları indirmek için tıklayız.

Geleneksel Girişimcilik Desteği nedir?

Geleneksel girişimcilik desteği yeni iş kuracak girişimlerin desteklenmesinin sağlandığı Türkiye Cumhuriyeti devletinin KOSGEB vasıtasıyla verdiği bir destek programıdır. Bu destek ile KOSGEB’in desteklediği sektörlerde yeni iş kurmak isteyen girişimciler desteklenir.

Geleneksel girişimcilik desteği ile ne kadar destek alabilirim?

Geleneksel girişimcilik desteği ile 65.000TL’ye kadar destek alınabilir. Bunlar Kuruluş için 10.000TL, sertifika desteği olarak 5.000TL, performans desteği olarak 1. yıl sonunda 25.000TL ve 2. yılın sonunda 25.000TL olmak üzere en fazla 65.000TL destek alınabilir.

Geleneksel girişimcilik desteği nasıl alınır?

Girişimcilik desteğinin kullanılabilmesi için KOSGEB’in şartlarına uyan bir girişimci olunarak iş kurulması ve sonrasında KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Destek Programına başvurmak gerekmektedir. Başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda destek kullanılabilir.

Geleneksel girişimcilik sürecinin işleyişi nasıldır?

 • Girişimcinin uygunluğunun kontrolü
 • Girişimcilik sertifikasının alınması
 • Girişimin NACE kodunun belirlenmesi
 • İşletmenin kurulması
 • Destek başvurusunun yapılması
 • İstenen revizyon olursa revizyonların gerçekleştirilmesi
 • Onay alındıktan sonra destek kullanımı

Geleneksel girişimcilik desteği hesaplaması nasıl yapılır?

Geleneksel Girişimcilik desteğinde şahıs işletmesi ise kuruluşta 5.000TL, Sermaye şirketi (Ltd. veya AŞ.) 10.000TL destek alınabilir. İş alanı personel sertifikalanmasını zorunlu kılan KOSGEB’in izin verdiği alanlardan birindeyse 5.000TL’ye kadar sertifika desteği alınabilir. Destek hak kazanıldıktan 1 yıl sonra ve 2 yıl sonra SGK kayıtlarına bakılarak verilen performans destekleri bulunmaktadır.
Birinci Performans Dönemi**

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Bu destekte personel çalıştırılması ile orantılı olarak bir destek oluşmaktadır. SGK da 4A kapsamında personel çalıştırılmaması durumunda herhangi bir destek alınmaz. Ancak minimum miktarda performans desteği almaya hak kazanılması durumunda performans desteğine dez avantajlı gruplar için sağlanan 5.000TL destekte eklenmektedir.

Gider Adı Destek Üst Limitleri (TL)
Kuruluş Desteği (Şahıs işletmesi /Sermaye Şirketi) 5.000 TL / 10.000 TL
1. yıl Performans Desteği (Ortalama çalışan sayısı 3 kişi ve üstü için) 20.000 TL
2. yıl Performans Desteği (Ortalama çalışan sayısı 4 kişi ve üstü için) 20.000 TL
1. Yıl Sonu Genç, Kadın, Gazi, Şehit Yakını Girişimci Olması durumunda performans desteğine ek olarak 5.000 TL
2. Yıl Genç, Kadın, Gazi, Şehit Yakını Girişimci Olması durumunda performans desteğine ek olarak 5.000 TL
Bir örnekle açıklayalım, yaşı 28 olan erkek bir girişimci limited şirket kurması, ilk yıl sürekli olarak SGK kayıtlı olarak 4 personel çalıştırması ve ikinci yıl bu sayıyı 6 kişiye çıkarması durumunda ne destek kullanabilir diye bakalım.
 • Kuruluştan 10.000TL
 • Sertifika desteği 5.000TL
 • 1. yıl performans desteği 20.000TL
 • 1. yıl genç kapsamında olduğu için ek 5.000TL
 • 2. yıl performans desteği 20.000TL
 • 2. yıl genç kapsamında olduğu için ek 5.000TL
 • Toplamda 65.000TL desteği işini kurduktan sonra 2 yıl içinde kullanabilecektir.

Geleneksel girişimcilik desteğine başvurmak için ne tür bilgi ve belgelere ihtiyaç duyarız?

 • Vergi levhası
 • Kira kontratı
 • İşletme bilgileri
 • Girişimci eğitim durum belgesi
 • Girişimci çalışma kayıtları
 • İmza beyannamesi/sirküleri
 • Ticaret /Esnaf Sicil gazetesi
 • Oda faaliyet belgesi
 • Girişimci ikamet belgesi
 • Maliye yoklaması
 • İşletme SGK kayıt bilgileri
 • İşletme banka hesap bilgileri
 • İşletme fotoğrafları
 • Varsa geçmiş işletme bilgiler

İleri Girişimcilik Desteği nedir?

İleri girişimcilik desteği yeni iş kuracak imalatçı ve yazılımcılara yönelik olan  girişimlerin desteklenmesinin sağlandığı Türkiye Cumhuriyeti devletinin KOSGEB vasıtasıyla verdiği bir destek programıdır. Bu destek ile KOSGEB’in ileri girişimcilik alanına giren sektörlerde yeni iş kurmak isteyen girişimciler desteklenir.

İleri girişimcilik desteğinden hangi iş alanları yararlanır?

İleri girişimcilik desteklerinden temelde imalatçılar ve yazılım firmaları yararlanabilmektedir. Ancak bunu kesin söyleyebilmek için ileri girişimcilik alanında desteklenen sektörlerin listesinden kontrol etmemiz gerekmektedir. İleri girişimcilik alanında destek alınabilen NACE kodlarını görmek için dosyayı indirebilirsiniz.

İleri girişimcilik desteği ile ne kadar destek alabilirim?

İleri girişimcilik desteği ile 375.000TL’ye kadar destek alınabilir. Bunlar Kuruluş için 10.000TL, sertifika desteği olarak 5.000TL, performans desteği olarak 1. yıl sonunda 25.000TL ve 2. yılın sonunda 25.000TL, danışmanlık ve işletme koçluğu için 10.000TL ve Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği 300.000TL olmak üzere en fazla 375.000TL destek alınabilir.

İleri girişimcilik desteği nasıl alınır?

Girişimcilik desteğinin kullanılabilmesi için KOSGEB’in şartlarına uyan bir girişimci olarak iş kurulması ve sonrasında KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programına başvurmak gerekmektedir. Başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda destek kullanılabilir.

İleri girişimcilik sürecinin işleyişi nasıldır?

 • Girişimcinin uygunluğunun kontrolü
 • Girişimcilik sertifikasının alınması
 • Girişimin NACE kodunun belirlenmesi
 • İşletmenin kurulması
 • Destek başvurusunun yapılması
 • İstenen revizyon olursa revizyonların gerçekleştirilmesi
 • İleri girişimcilik kuruluna katılım sağlanması
 • Onay alındıktan sonra destek kullanımı

İleri girişimcilik desteği hesaplaması nasıl yapılır?

İleri Girişimcilik desteğinde şahıs işletmesi ise kuruluşta 5.000TL, Sermaye şirketi (Ltd. veya AŞ.) 10.000TL destek alınabilir. İş alanı personel sertifikalanmasını zorunlu kılan KOSGEB’in izin verdiği alanlardan birindeyse 5.000TL’ye kadar sertifika desteği alınabilir. Destek hak kazanıldıktan 1 yıl sonra ve 2 yıl sonra SGK kayıtlarına bakılarak verilen performans destekleri bulunmaktadır.
Birinci Performans Dönemi**

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Bu destekte personel çalıştırılması ile orantılı olarak bir destek oluşmaktadır. SGK da 4A kapsamında personel çalıştırılmaması durumunda herhangi bir destek alınmaz. Ancak minimum miktarda performans desteği almaya hak kazanılması durumunda performans desteğine dez avantajlı gruplar için sağlanan 5.000TL destekte eklenmektedir.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği en fazla 300.000TL destek alınabilir.  İşletmenin NACE kodunun teknoloji seviyesine göre destekte üst limit değişmektedir. Destek oranı KDV hariç tutar üzerinden  %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,

Gider Adı Destek Üst Limitleri (TL)
Kuruluş Desteği (Şahıs işletmesi /Sermaye Şirketi) 5.000 TL / 10.000 TL
1. yıl Performans Desteği (Ortalama çalışan sayısı 3 kişi ve üstü için) 20.000 TL
2. yıl Performans Desteği (Ortalama çalışan sayısı 4 kişi ve üstü için) 20.000 TL
1. Yıl Sonu Genç, Kadın, Gazi, Şehit Yakını Girişimci Olması durumunda performans desteğine ek olarak 5.000 TL
2. Yıl Genç, Kadın, Gazi, Şehit Yakını Girişimci Olması durumunda performans desteğine ek olarak 5.000 TL
Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği 10.000 TL
Makine, teçhizat yazılım (Yüksek/Orta Yüksek/Orta Düşük, Düşük) 300.000TL / 200.000TL / 100.000 TL
Bir örnekle açıklayalım, yaşı 28 olan erkek bir girişimci limited şirket kurması, ilk yıl sürekli olarak SGK kayıtlı olarak 4 personel çalıştırması ve ikinci yıl bu sayıyı 6 kişiye çıkarması  teknoloji seviyesi yüksek olan bir işletmesi için 500.000TL tutarında makine teçhizat alması durumunda ne destek kullanabilir diye bakalım.
 • Kuruluştan 10.000TL (LTD kurduğu için)
 • Sertifika desteği 5.000TL
 • 1. yıl performans desteği 20.000TL
 • 1. yıl genç kapsamında olduğu için ek 5.000TL
 • 2. yıl performans desteği 20.000TL
 • 2. yıl genç kapsamında olduğu için ek 5.000TL
 • Makine teçhizat desteği olarak 500.000TL’nin %75’i olan  375.000TL yapar bu tutar 300.000TL’nin üzerinde olduğu için en fazla 300.000TL destek alınabilir
 • Danışmanlık desteği 10.000TL
 • Toplamda 375.000TL desteği işini kurduktan sonra 2 yıl içinde kullanabilecektir.

İleri girişimcilik desteğine başvurmak için ne tür belgelere ihtiyaç duyarız?

 • Vergi levhası
 • Kira kontratı
 • İşletme bilgileri
 • Girişimci eğitim durum belgesi
 • Girişimci çalışma kayıtları
 • İmza beyannamesi/sirküleri
 • Ticaret /Esnaf Sicil gazetesi
 • Oda faaliyet belgesi
 • Girişimci ikamet belgesi
 • Maliye yoklaması
 • İşletme SGK kayıt bilgileri
 • İşletme banka hesap bilgileri
 • İşletme fotoğrafları
 • Varsa geçmiş işletme bilgileri
 • Alınacak makine ve yazılımlar için proforma fatura ve teknik özellikler

Girişimcilik eğitimini nasıl alabilirim?

Geleneksel ve İleri Girişimcilik eğitimi KOSGEB sitesi üzerinden online eğitim olarak alınabilmektedir. İstendiği zaman eğitime katılarak girişimcilik sertifikası alınabilmektedir. KOSGEB sitesi içinden E hizmetler üzerinden  Girişimcilik Eğitimlerine Katılım Sağlanması bölümünden alınabilmektedir. Bunun dışında e devlet girişi yaptıktan sonra aratarak da bu alana ulaşılabilmektedir. Bu alana e devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir. Giriş yapabilmek için linki tıklayabilirsiniz.

Girişimcilik eğitiminde neler öğreneceğim?

Geleneksel Girişimcilik eğitiminde ilk 8 bölüm işlenecek olup her bölüm sonunda sınav olup geçerli puanın alınmış olması gerekmektedir. İlk 8 bitirildikten sonra Geleneksel Girişimcilik Sertifikasını almaya hak kazanılmaktadır.
İleri girişimcilik sertifikası için 9-16 arası bölümlerin eğitimleri tamamlanması ve bölüm sonu sınavlarının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.
Bölüm1 Girişimcilikte Temel Kavramlar
Bölüm2 Girişim Fırsatlarını Görme
Bölüm3 Yapılabilirlik Analizi
Bölüm4 İş Modelleri
Bölüm5 Ekonomi Endüstri Rekabet
Bölüm6 Hukuki Altyapı
Bölüm7 Girişimin Etik Değerleri
Bölüm8 Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi
Bölüm9 Networking (Ağ Kurma)
Bölüm10 Girişimin Finansal Yapısının Belirlenmesi ve Yönetimi
Bölüm11 Yeni Girişimler için Finansal Kaynaklara Erişim
Bölüm12 Yenilik Yönetimi
Bölüm13 Fikri Mülkiyet Hakları
Bölüm14 Girişimin Profesyonel Yönetimi ve KOBİ’lerde Stratejik Yönetim
Bölüm15 büyüme Sürecinin Yönetimi ve Büyüme Stratejileri
Bölüm16 İş planı geliştirme

Girişimcilik eğitimi ne kadar süre alır?

Eğitim süresi kişiye göre değişmektedir. İşlenen konulara yatkın kişiler 4-5 gün içerisinde tüm eğitimi bitirebilirken, konulara yabancı olan kişilerin 1 ay içinde tamamlayamadıkları görülmüştür.

Başvuru formunda neler istenmektedir?

Başvuru formunun ilk sayfasında taahhütler ve işletme hakkında bilgiler yer almaktadır. Başvuru formunun 1. bölümünde girişimci ve varsa ortağı hakkında kişisel bilgiler yer almaktadır. Başvuru formunun 2. bölümünde iş modelinin eklenmesi istemektedir. İş modeli işin detaylı bir şekilde anlatıldığı farklı bir ek olarak hazırlanıp eklenmektedir. Başvuru formunun 3. bölümünde KOSGEB’ten istenen desteklerin belirtildiği bölümdür. Başvuruda en fazla zaman alan yer iş modelinin oluşturulması aşamadır.
Girişimcilik desteği başvuru formunu indirip inceleyebilirsiniz.

Girişimcilik başvurusunda istenen iş modelinde neler istenmektedir?

İş modeli 9 ana maddeden oluşmaktadır. Bunlar
 1. Girişimci/İşletme Bilgileri
 2. Müşteri Grupları
 3. Değer Önerisi
 4. Müşteri İlişkileri
 5. Kilit (Temel) Faaliyetler 
 6. Kilit (Temel) Kaynaklar
 7. Kilit (Temel) Ortaklar/İşbirlikleri
 8. Maliyet Yapısı
 9. Gelir Akışı

İş modeli dosyasını indirip inceleyebilirsiniz.

Girişimcilik desteği veren diğer kurumlar var mıdır?

TUBİTAK tekno girişim programları kapsamında girişimcilik destekleri kullanılabilmektedir. Ancak bu tür girişimlerin araştırma geliştirme ve teknolojik yatırımların olması beklenmektedir. Bunun yanı sıra üniversiteden yeni mezun, master veya doktora öğrencisi olma durumları beklenmektedir. Böyle iş fikirlerin olması durumunda uygulamacı kurumlar ile irtibata geçerek başvuruların yapılması girişimci için iyi bir başlangıç olabilecektir.

Hibe dışında girişimciler için esnaf sanatkar kefalet kooperatifi, Halk Bankası ve Ziraat Bankaları girişimcilere yönelik belirli dönemlerde uygun kredi imkanları sağlamaktadır. Girişimcilik desteği kullanan girişimcilere yönelik olarak  kredi destekleri sunmaktadır. Kredi garanti fonu alınacak krediler için kefil olabilmektedir.

Girişimcilik İş Modellerini profesyonelce hazırlatmak isteyen girişimcilerin İş modellerini hazırlamakta ve girişim projelerini baştan uca yönetimini sağlamaktayız. Girişimcinin başarıyla destekten faydalanmasını sağlıyoruz.

Bizimle çalışan girişimcilerin elde ettiği faydalar

 • Desteklerin maksimum seviyede kullanabilmesi
 • Destek sürecinin konforlu bir şekilde gerçekleşmesi
 • Başvuru ve ödemelerin alınması aşamasında sorun çıkmadan yol alabilmeniz
 • Süreçte yorulmadan sonlandırabilmeniz

Girişimcilik destekleri için çalıştığımız sektörler ve referanslarımız istenmesi durumunda verilecektir.

Geleneksel Girişimcilik Proje Yazımı ve Yönetimi Hizmetinin Ücreti
Kazanılan hibe üzerinden %15
Hizmet süresi yaklaşık 2 yıl
 • Ön koşulların kontrolü
 • Girişimcinin uygunluğunun kontrolü
 • İşletme açma yönlendirmesi
 • Gerekli belge yönlendirmesi
 • iş modelinin oluşturulması
 • Girişimcilik başvurusunun yapılması
 • Ödeme başvurularının yapılması ve takibi
 • İşletme ön ödeme ve kredi kullanma yönlendirmesi

 

 

İleri Girişimcilik Proje Yazımı ve Yönetimi Hizmetinin Ücreti
Kazanılan hibe üzerinden %10
Hizmet süresi yaklaşık 2 yıl
 • Ön koşulların kontrolü
 • Girişimcinin uygunluğunun kontrolü
 • İşletme açma yönlendirmesi
 • Makine ve yazılım alım yönlendirmesi
 • Gerekli belge yönlendirmesi
 • iş modelinin oluşturulması
 • Girişimcilik başvurusunun yapılması
 • Kurula hazırlık yönlendirmesi
 • Ödeme başvurularının yapılması ve takibi
 • İşletme ön ödeme ve kredi kullanma yönlendirmesi

 

 

Call Now Button
×

Merhaba

Müşteri temsilcimizin biriyle whatsapp bağlantısı kurmak için üzerine tıklayınız veya bize [email protected] adresinden eposta ile ulaşabilirsiniz.

× Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?