İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan kaynakları fonksiyonunun işletme içerisinde kurulmasından ve işler bir hale gelene kadar geçen sürecin profesyonel olarak  yönetilmesi sağlanmaktadır.  Danışmanlık kapsamında aşağıdaki başlıklardan ihtiyaç duyulanlar üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.

 • Şirket yapısının analizi
  • Mevcut durum soru setinin hazırlanması
  • Mevcut durum görüşmelerinin yapılması
  • Yerinde incelemelerde bulunulması
  • Mevcut durum raporunun hazırlanması
  • Durum raporunun sunumu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • İnsan kaynakları süreçlerinin tanımlanması 
  • Yönetim Ve Organizasyon Süreci
   • Şirket personel yönetmeliğinin oluşturulması
   • Şirket disiplin yönetmeliğinin oluşturulması
   • Disiplin kurulunun oluşturulması
   • Yönetim sisteminde kullanılacak formların oluşturulması ve yöntemlerinin belirlenmesi
   • Uygulamaya geçirilmesi
   • Organizasyon şemalarının oluşturulması
   • Görev tanımlarının oluşturulması
   • Görev unvanlarının oluşturulması
   • Mevcut İK yazılımının işlerliğinin sağlanması için önerilerin oluşturulması
  • Personel Özlük Süreci
   • İşe girişte gerekli evrakların tespiti
   • İş sözleşmelerinin gözden geçirilmesi
   • İş Sağlığı Güvenliği evraklarının gözden geçirilmesi
   • İlgili taahhütnamelerin gözden geçirilmesi
  • Personel Bordrolama Süreci
   • Personel puantajının gözden geçirilmesi
   • Personel devam kontrol sisteminin (PDKS) gözden geçirilmesi
   • Kanuni alacakların gözden geçirilmesi
   • Yıllık izin planlama ve takibi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Süreci
   • İş Güvenliği Uzmanının atanması kontrolü
   • İş yeri hekiminin atanması kontrolü
   • Yıllık periyodik kontrollerin yapılması
   • İSG kurullarının oluşturulması ve çalışma usullerinin belirlenmesi
   • İSG defterlerinin tutulması ve kontrol edilmesi
   • Kişisel koruyucu ekipmanlarının belirlenmesi ve dağıtım metodunun belirlenmesi
  • Çalışan Memnuniyeti Süreci
   • Çalışan memnuniyeti anketlerinin hazırlanması, uygulaması ve analizi
   • Çalışan memnuniyetine yönelik iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi
   • Motivasyon uygulamalarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
  • Yeni İşe Başlama ve Oryantasyon Süreci
   • Şirket tanıtımı ve kurallar eğitiminin hazırlanması
   • Oryantasyon planlarının hazırlanması
   • Tanıştırma planının hazırlanması ve tanıştırma yöntemlerinin belirlenmesi
   • Hoş geldin kitini belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi
  • Ücret Yönetim Süreci
   • Ücret skalalarının belirlenmesi
   • Kıdem aralığının belirlenmesi
   • Mevcut ücretlerin analiz edilmesi
   • Yıllık ücret artışlarının yapısının belirlenmesi
  • Eğitim ve Gelişim Süreci
   • Zorunlu eğitimlerin belirlenmesi
   • Zorunlu eğitim planının yapılması ve uygulamaya geçirilmesi
   • Çalışanların kişisel gelişim envanterinin çıkarılması
   • Terfi ve atamalarda gereken eğitimlerin planlanması
  • Denetim Süreci
   • İK ve personel faaliyetleri için iç denetim yapısının oluşturulması
   • İK ve personel faaliyetleri için dış denetimlerin yapılması ve raporlanması
   •  Ekibe mentörlük yapılması
   • Güncel sorunlara yönelik öneri ve yönlendirmelerin yapılması
Call Now Button
×

Merhaba

Müşteri temsilcimizin biriyle whatsapp bağlantısı kurmak için üzerine tıklayınız veya bize [email protected] adresinden eposta ile ulaşabilirsiniz.

× Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?